banner anderis security tester greg van brussel

Vulnerability Assessment

Vind en versterk de zwakke plekken in uw systemen

Anderis Security Testing brengt middels het gebruik van vooraf gedefinieerde checklists in kaart wat het veiligheidsniveau is van systemen.

Het onderzoek kan op verschillende niveaus plaatsvinden. De aanpak zorgt voor een volledig beeld van alle kwetsbaarheden en bedreigingen. Alle bevindingen worden uitgebreid gerapporteerd en persoonlijk besproken, zodat er gerichte actie kan worden ondernomen.

Meer info?
Wilt u meer informatie over deze service door Anderis?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Meer info
Anderis geeft op deze wijze een volledig beeld.
Greg van Brussel