Overige diensten

Inhouse Test Service Center

Anderis beschikt over een eigen testcentrum op de High Tech Campus Eindhoven. Een state-of-the-art testomgeving, inclusief bemensing, staat er paraat. Niet alleen voor hightech klanten, maar net zo goed voor klanten uit andere sectoren die kiezen voor co-sourcing. Om verschillende reden kan co-sourcing interessant zijn. Voor de hand liggend is het om kleinere, tijdelijke klussen uit te besteden, waarvoor het niet de moeite is om professionals in te huren en zelf te investeren in allerlei voorzieningen.

Ook biedt ons testcentrum als groot voordeel dat we meestal direct van start kunnen met een testopdracht. Wat co-sourcing bovendien aantrekkelijk maakt, is de mogelijkheid om in één moeite door de requirements te optimaliseren. Anderis zorgt voor snelle, gerichte aanpassingen en communiceert indien nodig rechtstreeks met de functioneel ontwerper. En desgewenst maken we in de vorm van een businesscase inzichtelijk wat een dergelijke kwaliteitsslag oplevert: we brengen de ROI in kaart. ASML en IAK verzekeringen maken reeds gebruik van deze test service.

Opleidingen

TMap® en PRINCE 2®
Anderis leidt testprofessionals op in TMap® en TMap Next® (1). Een intensieve examentraining maakt deel uit van het programma. Daarnaast verzorgen we de PRINCE 2 opleiding.

Unieke GAT workshop
De GAT workshop is een populaire, laagdrempelige testtraining op maat, speciaal voor de doelgroep die niet fulltime met testen bezig is. Denk aan systeemdeskundigen, gebruikers en beheerders. De workshop bestaat uit een basistraining van een dagdeel en een dagdeel met opdrachten die Anderis samenstelt op basis van eigen systemen en functionele ontwerpen van klanten. Deelnemers passen TMap dus direct toe op hun specifieke praktijksituatie. Het resultaat: templates die zó onder de arm mee kunnen naar de werkvloer.

Anderis gaf inmiddels GAT workshops aan medewerkers van onder andere Obvion, AkzoNobel, IAK, Makita, Carglass en ING bank.

Masterclass systeemtesten
Speciaal voor systeemarchitecten in de high tech industrie, ontwikkelde Anderis een masterclass systeemtesten in samenwerking met The Institute in Eindhoven. The Institute richt zich op het borgen en ontwikkelen van het leiderschap en vakmanschap bij professionals op post-hbo en post-academisch niveau. Zie: www.ilpm.nl

(1) TMap® en TMap NEXT® zijn geregistreerde merknamen van Sogeti Nederland.

Quickscan

Een kostenloze en vrijblijvende Quickscan is interessant voor bedrijven die zich oriënteren op het inrichten van een eigen testafdeling of het professionaliseren van bestaande testactiviteiten.

Aan de hand van een checklist krijgen we snel een beeld van de situatie. Zien we mogelijkheden voor kostenefficiënte verbeteringen, dan stellen we een businesscase op die bestaat uit een kosten/ batenanalyse en een kort en bondig stappenplan. Bovendien lichten we de businesscase mondeling toe, desgewenst in de vorm van een presentatie voor het eindverantwoordelijke management.

Test Proces Improvement (TPI)

In hoeverre doet een testafdeling het goed? Werken met een vaste testmethode, zoals T-Map, betekent niet per definitie het leveren van een constante en optimale kwaliteit. Vraag tien testers hoe ze T-Map toepassen en je krijgt tien verschillende verhalen. De oplossing: de Test Proces Improvement (TPI) aanpak van Anderis, die heldere stuurinformatie oplevert.

We nemen diepte-interviews af bij de leden van een testteam en bij belangrijke interne en externe stakeholders. Onze interviewers zijn ervaren testconsultants die weten door te prikken. De resultaten vertalen we naar een model met scores op belangrijke aandachtsgebieden. Dat levert een dwarsdoorsnede op van het testproces. En meer dan dat. Op basis van de scores stellen we haalbare aanbevelingen op: quick wins en verbeteringen die op langere termijn vruchten afwerpen.

Het uitvoeren van de TPI heeft op zich al effect. Medewerkers tonen zich betrokken omdat hun vak serieus wordt genomen. Bovendien staan ze niet onder druk. Ze hoeven niet te 'scoren', maar krijgen alle ruimte om ideeën aan te dragen en doen dat in de praktijk ook. Dat betekent: een bewustwordingsproces annex kwaliteitsslag. Ons advies is om de TPI na een jaar te herhalen. De kans is groot dat scores dan meetbaar zijn gestegen, wat zeer motiverend werkt.

share: