Security Testen

Security Testen


Veilige netwerken en beveiligde applicaties zijn essentieel vandaag de dag. Anderis Security Testing verschaft snel inzicht in de actuele situatie en adviseert inzake de verbeterpunten. Zo vroeg mogelijk, want voorkomen is beter dan genezen. 

De Anderis Security Testing dienstverlening wordt afgestemd op organisatiespecifieke behoeften door middel van: vulnerability-, infrastructure testing, compliance audits, security code reviews, penetration testing of een detailed security assessment. De diensten zijn modulair opgebouwd en de heldere rapportages zorgen voor een optimaal inzicht in zowel technische als de business impact. 

Klik hier om de factsheet over Security Testen te downloaden.

 

 

 

Meer info?
Wilt u meer informatie over Security Testen door Anderis?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Meer info

Je wordt zelf ook meer als klant dan als werknemer behandeld

Greg van Brussel