BI Testen

BI Testen


Rapportages uit datawarehouses zijn pas bruikbare besturingsinstrumenten als ze van goede kwaliteit zijn. Anderis BI Testing helpt bij de implementatie en optimalisering van processen die de kwaliteit van de informatie vergroten. 

De Anderis BI Testing dienstverlening wordt afgestemd op organsatiespecifieke behoeften door in de verschillende stappen van het proces "van data tot informatie" kwaliteitscontroles te implementeren. Bijvoorbeeld in de stap waarin gevalideerd wordt of gegevens die bronsystemen aanbieden in het huidige datawarehouse correct verwerkt en opgeslagen worden. Vervolgens zullen deze gegevens op een inzichtelijke wijze aangeboden moeten worden. 

 

 

 

Meer info?
Wilt u meer informatie over BI Testen door Anderis?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Meer info

Anderis denkt altijd in het belang van de medewerker

Ruud Claassen